O nás

Majitel Zdeněk Břicháček

Uvažujete o stavbě krbu nebo si chcete pořídit krbová kamna? Sháníte spolehlivého kominíka? Potřebujete kvalitně vyfrézovat a vyvložkovat komín? Potom hledáte právě nás! Jsme malá rodinná firma poskytující služby kominictví.


Nabízíme:


- kominické práce

- revize spalinových cest v souladu se zákonem                                   - kontrola a čištění komínů (spalinových cest)                                       - služby v podobě oprav komínového tělesa                                           - vložkování komínů                                                                                   - frézování komínů

 

Revizní technik spalinových cest

Povinnost provedení revize spalinové cesty upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a důvod k jejímu provedení potom vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Je nutné proto rozlišovat povinnost provádění kontroly (provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně) a revize spalinové cesty (provádí držitel profesní kvalifikace Kominík - Revizní technik spalinové cesty) pouze z důvodů uvedených v § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.


Revize spalinové cesty se provádí:

                                                                                                                                                                                                     a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,                                     b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,                                                                                                 c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,                                                                             d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,                                                                                                                                                                                          e) po komínovém požáru, nebo                                                                                                                                              f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.